ISO tanusítás

ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) tanúsítása

Mi pontosan az ISO 14001 rendszer?

Az ISO 14001 Kör­nye­zet­köz­pon­tú Irá­nyí­tási Rendszer a kör­nye­zet­vé­de­lem irán­ti el­kö­te­le­zett­séget és a jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lő­séget tükrözi azon vállalatoknál, melyek rendelkeznek ezzel a tanúsítással. Sőt, ez biztosítja azt is, hogy a munkatársak, a dolgozók környezettudatosabbá válnak, így nem csupán a szervezet filozófiája, de munkavégzése is nagyobb fokú bizalmat kelt a közvélemény irányába.

A kör­nye­zet­tu­da­tos gon­dol­ko­dás­nak és így a Kör­nye­zet­köz­pon­tú Irá­nyí­tá­si Rend­szer megfelelő és ha­té­kony mű­köd­te­té­sé­nek ered­mé­nye­kép­pen a szer­ve­zet, vállalat ar­ra tö­rek­szik, hogy a ter­mé­sze­ti erő­for­rá­sok fel­hasz­ná­lá­sát csök­kent­se, a kör­nye­zet­szennye­zést meg­előz­ze, és a kör­nye­zet ter­he­lé­sét minimalizálja.

Az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetésével vállalata költségei is csökkennek, hiszen elkerülhetővé válnak általa az esetleges környezetvédelmi bírságok, váratlan kiadások is.

Miért fontos egy vállalatnak az ISO 14001 tanúsítvány?

  • Ma már elengedhetetlen az ISO 14001 tanúsítvány megléte pályázatokon, tendereken, közbeszerzésen való induláshoz.
  • Fontos a biztos partneri kapcsolatokhoz, hiszen a partnerekben erősíti az együttműködést, hogy tudatosan, felelősen és a környezeti tényezők figyelembevételével működik a vállalat.
  • A környezeti terhelés csökkentése, a környezettudatos működés napjainkban már felelős vállalati működés alapját képezi.
  • Az ISO 14001 tanúsítás megléte pozitív benyomást kelt a környezetvédelmi hatóságok számára is.
  • A vevők, ügyfelek és a beszállítók felé a vállalkozás megítélése javul az ISO 14001 tanúsítás meglétével.
  • A közvelten és a tág környezet megítélése szintén javul egy ilyen tanúsítás meglétével, így biztosítva a hosszú távú sikeres működést.

Hogyan történik az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetése?

Kattintson ide, olvassa el, milyen lépéseken végighaladva lesz az ön cégének is ISO Minőségirányítási Rendszere, amennyiben minket választ.